Privacy Verklaring

Privacy verklaring

(te ondertekenen bij het 1e consult)

De regelgeving rondom de privacy vereist dat u bevestigt dat u met het vastleggen van een aantal gegevens akkoord gaat.

 

Ondergetekende,

(Naam)……………………………………………………………………………………………………..

 

Is er van op de hoogte dat Praktijk voor Kinesiologie en Natuurgeneeswijzen Irene Hin de volgende gegevens in de administratie moet opnemen:

  •  Een behandeldossier (op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)
  •  Een administratief dossier (op grond van de wettelijke administratieverplichting)

 

o  Gaat er mee akkoord dat Praktijk voor Kinesiologie en Natuurgeneeswijzen Irene Hin een kwitantie
van het consult per mail toestuurt.

o  Gaat er mee akkoord dat Praktijk voor Kinesiologie en Natuurgeneeswijzen Irene Hin per mail evt.
gevraagde informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor cursussen etc. kan toesturen.

Datum: ………………………………………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………………………………..
Emailadres:…………………………………………………………………………………………………