LEAP 1

Met behulp van LEAP 1 wordt de ‘stress’ van hersengebieden en de hersenbalk af gehaald. Zo krijgt het voorste brein weer het vermogen om optimaal te functioneren (= na te kunnen denken en plannen te kunnen maken).

 

LEAP 1 richt zich voornamelijk op:

  • Het kunnen verwerken van informatie in beide hersenhelften apart
  • Vervolgens op het kunnen samenwerken tussen beide hersenhelften. Dit gebeurt door de ‘stress’ van de hersenbalk af te halen.
  • Hoewel men tegenwoordig weet dat de scheiding van de functies van de hersenhelften niet zo strikt is als voorheen werd gedacht, leg ik het voor het begrip wel zo uit.

De linker hersenhelft is het ‘logische’ brein. Het verwerkt taal en kale feiten.

Je leest bijvoorbeeld: B O O M → boom.

De rechter hersenhelft is het ‘gestalt’ brein. Het verwerkt ruimtelijke, visuele informatie, werkt met intuïtie en met emoties. Je ‘ziet’ het plaatje van een boom als je boom leest en tevens kun je daar een emotie bij voelen.

Je hebt informatie van beide hersenhelften nodig!

Met de LEAP wordt ook onderzocht of de hersensamenwerking blijft bestaan onder stressvolle omstandigheden.
Beperkte toegang tot specifieke hersenfuncties en/of geblokkeerde samenwerking tussen de hersenhelften kan het vemogen om taken uit te voeren verminderen.

Samenwerking van twee hersenhelften

BreinDe samenwerking vindt plaats via de hersenbalk (Corpus Callosum). Dit is een ongelooflijk ingenieus netwerk van zenuwen tussen de twee hersenhelften.

Het is bekend dat een geblokkeerd Corpus Callosum een van de belangrijkste factoren is die geassocieerd wordt met leerproblemen

Als er sprake is van (te veel) stress, kan het gebeuren dat bloed wordt onttrokken uit het voorste brein om ons overlevingssysteem van bloed te voorzien. Hierdoor verlies je het vermogen om na te kunnen denken. In de natuur is dit functioneel: bij het zien van een tijger vecht of vlucht je. Als je hierover na zou denken, kan het al te laat zijn!

Wat varieert tussen mensen is de mate van stress die nodig is voordat het verlies van hersensamenwerking optreedt.

Tijdens het verlies van hersenhelft samenwerking kan men gewoonweg NIET LEREN.